20.09.2014 Lublin. Rower miejski pierwszy dzien dzialania systemu.
Fot. Iwona Burdzanowska