Wśród ludzi i ich spraw.

Wśród ludzi i ich spraw.