Portret miasta. Lublin w malarstwie, rysunku i grafice 1618–1939

Portret miasta. Lublin w malarstwie, rysunku i grafice 1618–1939